Old Maneż

Kiedyś największe miasto Rzeczpospolitej Obojga Narodów, miasto królewskie, w XVI wieku najbogatsze w Rzeczpospolitej, dzisiaj świadek i symbol  historii naszego kraju – Gdańsk. Po zakończonych wojnach napoleońskich także odegrał swoją rolę. Stał się ważnym ośrodkiem administracyjnym i wojskowym. W 1890 roku, kiedy w Prusach powstał XVII Korpus Armii Pruskiej, właśnie w Gdańsku postanowiono umieścić  jego…